MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET
Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet olyan komplex pedagógiai szolgáltatásokat kínál a közoktatás fővárosi szereplőinek - iskolaigazgatóknak, tanároknak, diákoknak és szülőknek - melyekkel megkönnyíti és eredményesebbé teszi az iskola világában folytatott tevékenységüket, legyen az a pályaválasztástól az osztálytermi munkán át az intézményvezetésig számos, különböző feladat. Az MFPI a szakmai közvetítő, a tanácsadó szerepét látja el az iskolák és a fenntartó Fővárosi Önkormányzat között. Ebből a sajátos pozíciójából eredően, folyamatosan naprakész információkkal tudja segíteni mind a pedagógusokat, mind a fenntartót. Szakértői szoros kapcsolatot ápolnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézményeivel, szaktanácsadói rendszeresen tanórákat látogatnak, pszichológusai diákokat és szülőket fogadnak az intézetben, így munkatársai a közoktatás teljes keresztmetszetével napi szinten érintkeznek. A nagymúltú intézetet 1912. évi alapítása óta többször átszervezték. Ezen változások formálták szakmai prioritásait, azokkal együtt nevét, testületét egyaránt. A jelenlegi, korszerű intézmény az egykori Fővárosi Pedagógiai Intézet és a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó összevonásával jött létre 2008-ban. Az ennek következtében a megújuló testület felhasználja a majdnem százéves intézmény vitathatatlan értékű tapasztalatait is, de a közelmúltbeli működéshez képest alapvető változtatások indultak el, melyek lényege a partnerintézményekhez való közelség, a valódi szolgáltatásalapú működés.


Név:
MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET
Cím:
1088 Budapest, Vas u. 8.
Telefon:
(+36-1) 338 2156, 317 2333
Fax:
(+36-1) 338 2156/144
E-mail:
Nyitva tartás:
Térkép:
Átlagos (0 szavazat)