Veres Pálné Gimnázium
Az Országos Nőképző Egyesület tanintézete, melyet Veres Pálné alapított, 1869. október 17-én nyílt meg egy osztállyal és 12 tanulóval. Az iskola első igazgatója Gyulai Pál volt. 1894-ben az iskola nyilvánossági jogot kapott. Névadónk, Veres Pálné (született Beniczky Hermin) 14 leánytanulóval, 9 tanárral, saját maga által készített tantervvel, fáradhatatlanul harcolva a nők magasabb fokú képzéséért rakta le az alapjait az itt folyó nevelő - oktató munkának. Meggyőződése volt, amit mi utódok is vallunk, hogy a "Tudományos képzettség a szellemi látókört kibővíti, gondolatgazdagságot nyújt, előítéletektől éshiábavalóságoktól megszabadít, magas emberi méltóságra emel..."


Név:
Veres Pálné Gimnázium
Cím:
1053 Budapest, Veres Pálné utca 38.
Telefon:
06 1 317 12 20
Fax:
E-mail:
Nyitva tartás:
Hétfő - péntek: 7:30 - 16:00
Térkép:
Átlagos (0 szavazat)