Látogatók száma:
1245828
Iratminták
Itt tudja letölteni a portálba feltöltött Iratmintákat. Ezek a dokumentumok a Iratminták nevű mappában helyezkednek el.
Megrendelő levél
Jegyzőkönyv
Gyarapodási jegyzéken szereplő dokumentumok átadásáról -átvételéről.
Gyarapodási jegyzék
Könyvtárba érkezett ajándék dokumentumokról
Jegyzőkönyv
Magánszemélytől vásárolt könyvtári anyag.
Gyarapodási jegyzék
Magánszemélytől vásárolt könyvtári anyag.
Jegyzőkönyv
Könyvek kivonási eljárása, törlési jegyzék.
Törlési jegyzék
Feleslegessé vált, cserére felajánlott könyvek törlése.
Jegyzőkönyv
Törlési jegyzéken szereplő dokumentumok átadás-átvételéről.
Törlési jegyzék
Könyvtárnak átadott könyvek törlési jegyzéke.
Jegyzőkönyv
Törlési listán szereplő könyvek kivonási eljárásáról.
Gyarapodási jegyzék
Könyvtárba érkezett cseredokumentumokról.
Törlési jegyzék
Feleslegessé vált, cserére felajánlott könyvek törlése.
Törlési jegyzék
Tanároknak, tanulóknak átadott dokumentumok törlése.
Jegyzőkönyv
Tartalmi elavulás miatt selejtezésre javasolt könyvek selejtezési eljárásáról.
Törlési jegyzék
Tartalmi elavulás miatt selejtezésre javasolt könyvekről.
Törlési jegyzék
Tartalmi elavulás miatt selejtezésre javasolt időleges megőrzésű folyóiratokról.
Törlési ügyirat
Elavulás miatt törlésre kerülő időleges nyilvántartású dokumentumokról.
Jegyzőkönyv
Természetes elhasználódás miatt selejtezésre javasolt könyvekről.
Törlési jegyzék
Természetes elhasználódás miatt kötészeti selejtté vált, törlésre javasolt könyvekről.
Törlési ügyirat
Természetes elhasználódás folytán kötészeti selejtté vált törlésre kerülő időleges megőrzésű folyóiratokról.
Törlési ügyirat
Természetes elhasználódás folytán kötészeti selejtté vált törlésre kerülő időleges nyilvántartartású dokumentumokról.
Jegyzőkönyv
Rendkívüli esemény következtében keletkezett károk megállapítására igazgatói utasításra elrendelt soron kívüli állományellenőrzésről.
Törlési jegyzék
Könyvtárban elháríthatatlan esemény miatt használhatatlanná vált és ezért törlésre javasolt könyvekről.
Jegyzőkönyv
Könyvtárban bűncselekmény miatt hiány megállapítására igazgatói utasításra elrendelt soron kívüli állományellenőrzésről.
Törlési jegyzék
Könyvtárban bűncselekmény miatt eltűnt és ezért törlésre javasolt dokumentumokról.
Leltározási ütemterv
Időszaki leltározási ellenőrzésről.
Jegyzőkönyv
Állományellenőrzés eredményeiről.
Törlési jegyzék
Elveszett, de pótolt dokumentumokról.
Gyarapodási jegyzék
Elveszett, de pótolt dokumentumokról.
Törlési jegyzék
Elveszett, de nem pótolt dokumentumokról
Törlési jegyzék
Könyvtárban kezelési veszteség miatt hiányzó dokumentumokról.
Gyarapodási jegyzék
Állományellenőrzékor többletként jelentkező dokumentumokról.
Jegyzőkönyv
Könyvtárátadás miatt igazgatói utasításra elrendelt soron kívüli állományellenőrzés befejezéséről.
Leltárköny hitelesítése
Nyilvántartókönyv tartalma.
Számla záradékolása
Címleltárkönyv tartalma
Iskolai könyvtárak