Látogatók száma:
1245820

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0001 Tudásdepó Expressz Budapest Iskolai könyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében című projekt keretében gyűjti:

  • könyvtárhasználattani ismeretek elsajátítását segítő óraleírásokat, projekteket,

  • szaktárgyi órák könyvtári megtartását ismertető óravázlatokat, témaleírásokat;

  • az iskolai könyvtárban megvalósuló tehetséggondozó technikák, jó gyakorlatok bemutatását;

  • a könyvtárhasználati órákon, olvasásnépszerűsítő eseményeken az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségeit ismertető projekteket, óravázlatokat, módszertani anyagokat. 

 

Várjuk a kipróbált, megvalósított foglalkozásának leírásait a bacso.ildiko@fppti.hu e-mail címre.

Módszertani anyagok
A kritikai gondolkodás fejlesztése
A foglalkozás témája: előítélet Módszer: kooperatív és reflektív tanulási technikák alkalmazása Óratervezet
Az ETO tanítása
"A könyvtár iránytűje" - az ETO tanítása egy könyvtárhasználati óra keretében
Matematika szakóra - életrajzok
Matematikusok életrajza - könyvtárhasználati szakóra 7. osztályosok számára
A könyvek raktári jelzete
A könyvek raktári jelzete, avagy rend a lelke mindennek Könyvtárhasználati óra 5. osztályosok részére
A könyvtár mint információs adatbázis
A könyvtármint információs adatbázis, a könyvtárismeret, mint az informatika oktatás része. Könyvtár-pedagógia módszertani anyag, óravázlatokkal.
Könyvtárhasználati verseny
Könyvtárhasználati versenyfeladatok szakközépiskolások részére.
Liszt Ferenc élete és magyar vonatkozású művei
Tehetséggondozás a könyvtárban A könyvtárhasználati ismeretek felhasználásával új ismeretek szerzése. Szövegértés, lényegkiemelés gyakorlása. Hazaszeretetre nevelés egy kiemelkedő magyar művész munkásságának megismerése kapcsán.
Séta a matematika birodalmában
Matematikatörténeti könyvtári foglalkozássorozat.
A hónap könyve
Könyvtárhasználati vetélkedő középiskolások számára.
Könyvtárhasználati ismeretek digitális világunkban
Fontos, hogy a hagyományos könyvtárhasználati órák mellett megismertessük a tanulókkal a virtuális könyvtárakat, az on-line katalógusokat, elektronikus dokumentumokat, a tematikus keresés lehetőségeit és előnyeit.
Az ezerarcú Mátyás
Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?
Könyvtári kutakodó
Könyvtárhasználati projekt.
A mi 20. századunk
Készségszint- és tájékozottsági szintmérés a könyvtárhasználat terén.
Könyvtári óraleírások
Móricz Zsigmond élete és a Légy jó mindhalálig Könyvtári katalógusok az interneten
Segítség a funkcionális analfabétizmus kialakulásnak megelőzőséhez
Az alábbi óravázlatok már megvalósult, iskolásoknak tartott kooperatív órákból adnak ízelítőt.
Egészségnevelés szaktárgyi órák a könyvtárban
Óravázlatok, témaleírások.
Ismerjük meg játszva a könyvtárat!
Könyvtárhasználati óraleírás és kitekintés az IKT eszközök alkalmazási lehetőségeire.
Az óvodai és iskolai könyvtárak szerepe a funkcionális analfabétizmus megelőzésében
avagy Nem lehet elég korán kezdeni az olvasóvá, könyvtárlátogatóvá való nevelést.
Iskolai könyvtárak