Látogatók száma:
1245766

Tudásdepó Expressz


Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében
A magas színvonalú minőségi oktatás egyik legfontosabb feltétele a korszerű könyvtár és tudásbázis kialakítása. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet könyvtárának informatikai és szolgáltatási fejlesztését tűzte ki célul, ezzel is segítve az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítását.
Összefogva az oktatási intézményekkel, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-3.2.4-09/1) „Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázat keretei között megvalósuló projekt céljai:
- az iskolai könyvtárakat összefogó interaktív könyvtári honlap kialakítása, az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógus létrehozása,
- az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasást és a könyvtárhasználatot népszerűsítő programok szervezése,
- könyvtárostanárok, felhasználók szakmai képzése.
A projekt időtartama: 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.
Olvasás és könyvtárhasználat népszerűsítése
Az olvasáskultúrát és a könyvtárhasználatot népszerűsítő rendezvények megszólítottjai a fővárosi fenntartású középiskolák diákjai.
Apróságokból világvárost! – könyvtárhasználati vetélkedősorozat
Az egy éven át tartó vetélkedősorozat segítségével a tanulók számos, Budapestnek a mesterségekhez, hivatásokhoz fűződő kultúrtörténeti és irodalmi vonatkozású rejtett értékét fedezhetik fel.
A vetélkedő havonta két internetes fordulóból és negyedévente egy szóbeli vetélkedőből áll. A vetélkedősorozat Budapest lakosságát is megszólítva, egész napos programmal zárul.
Informatikai fejlesztés –
I. Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógus fejlesztése.
II. Az interaktív könyvtári portál kialakításával lehetővé válik:
- a közös, országos rendszerekben történő keresés,
- a kapcsolódó iskolai könyvtárak adatbázisaihoz való hozzáférés,
- hatékonyabb könyvtárközi kölcsönzés,
- letölthető oktatási anyagok közzététele,
- távoli elérésű, 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások megvalósítása,
- idegennyelvű megjelenés
- tanulást segítő szolgáltatások és adatbázisok, dokumentum- és információ-szolgáltatási rendszerek fejlesztése és összehangolása.
Képzések
Akkreditált, 30 órás képzések könyvtárostanárok számára

A továbbképzések 2011. januártól szeptemberig folyamatosan indulnak
Bővebb információ: www.fppti.hu
Bevezetés a könyvtárpedagógia módszertanába
A tanfolyam során a hallgatók megismerkedhetnek azokkal a módszertani lehetőségekkel, amelyek a könyvtár-használattani ismeretek elsajátíttatásához szükségesek. Új módszerekkel, eljárásokkal bővíthetik, rendszerezhetik eddig megszerzett gyakorlatukat. A tanfolyam hallgatói betekintést nyerhetnek a szaktárgyi órák könyvtári megtartásához szükséges technikákba is.
A tehetséggondozás lehetőségei az iskolai könyvtárban
A továbbképzés egyik célja, hogy a könyvtárostanárok ismerjék meg azokat a technikákat, amelyeknek segítségével az iskolai könyvtárban a tehetséggondozás megvalósítható. Bővüljön a szaktárgyi versenyfelkészítés könyvtári módszertani kultúrája, legyen tisztában a tanfolyami hallgató a korszerű mérési-értékelési tudnivalókon túl a tanári kérdéskultúra elemeivel is.
Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő-oktató munkában
A továbbképzés célja, hogy a könyvtárosok megismerjék az IKT eszközeit, alkalmazásuk hasznosságát, módszertanát. Az aktív tábla lehetőségeit, előnyeit felhasználva, ezeket integrálva új tanulási környezetet tudjanak létrehozni. További cél, hogy megtanulják az IKT mindennapi oktatási célú alkalmazását, felhasználását a tanulói/gyermeki tudás és neveltségi szint mérésében, a digitális írástudás fejlesztésében.
 
Iskolai könyvtárak