Látogatók száma:
1245769

Bemutatkozás

Bemutatkozás A magas színvonalú minőségi oktatás egyik legfontosabb feltételének a korszerű könyvtár és tudásbázis kialakítása. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet könyvtárának informatikai és szolgáltatási fejlesztését tűzte ki célul, ezzel is segítve az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítását.

Összefogva az oktatási intézményekkel a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-3.2.4-09/1) „Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázat keretei között megvalósuló Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat keretei között megvalósult az iskolai könyvtárakat összefogó interaktív könyvtári honlap kialakítása, az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógus létrehozása. A portál az iskolai könyvtárak együttműködését támogató szolgáltatásaival erősíti a közoktatásban résztvevők információszerzési lehetőségeit. Támogatja a jó ötletek összegyűjtését, közzétételét. Az interaktív könyvtári portál kialakításával lehetővé vált: - a közös, országos rendszerekben történő keresés, - a kapcsolódó iskolai könyvtárak adatbázisaihoz való hozzáférés, - hatékonyabb könyvtárközi kölcsönzés, - letölthető oktatási anyagok közzététele, - távoli elérésű, 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások megvalósítása, - idegennyelvű megjelenés - tanulást segítő szolgáltatások és adatbázisok, dokumentum és információ-szolgáltatási rendszerek fejlesztése és összehangolása. A portál feladatának tekinti a pedagógiai tájékoztatást a könyvtárosok számára, a legfrissebb információk, szakmai publikációkról készült recenziók közzé tételével. A fővárosi fenntartású iskolai könyvtárak összefogásával immár megnyílt a szervezeti terep a könyvtárosok közösségének összefogására is, a minél hatékonyabb információáramoltatás a minél magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében
A pedagógiai könyvtár szakkönyvtárként szolgálja a főváros közoktatását. Ennek megfelelően szervezi gyűjteményét, amelyben kiemelt szerepet, helyet kap: a fővárosi oktatás ügye, az oktatás-nevelés folyamatának irodalma, a pedagógiai módszertani kultúra, a szakmódszertan, a pályaválasztás szakirodalma, információs forrásai a szakképzés pedagógiai irodalma, az iskolai könyvtár hazai szakirodalma. A könyvtár törekszik arra, hogy mind állományszervezésével, mind könyvtárszakmai dokumentációjával segítse a fővárosi iskolai könyvtárak munkáját.
 
Iskolai könyvtárak